• Μπορούμε να συμβάλλουμε καθοριστικά στην πορεία ανάπτυξης της επιχείρησής σας, παρέχοντας ένα πλήρες φάσμα οικονομικά αποδοτικών λογιστικών υπηρεσιών.

• Συνεργαζόμαστε με τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων για να δημιουργήσουμε μοναδικές στρατηγικές για να σας βοηθήσουμε να εστιάσετε στην επίτευξη των οικονομικών σας προσδοκιών.

• Αναγνωρίζουμε ότι ο οικονομικός σχεδιασμός είναι μια διαδικασία, όχι ένα προϊόν. Είναι μια διαδικασία που περιλαμβάνει τη διαμόρφωση σχέσεων, την ανακάλυψη των στόχων σας και την ανάπτυξη ενός σχεδίου για την επίτευξη αυτών των στόχων.

• Ακολουθώντας την τρέχουσα φορολογική νομοθεσία, είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε τις βασικές ευκαιρίες φορολογικού σχεδιασμού που ελαχιστοποιούν τόσο τις τρέχουσες όσο και τις μελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις σας.

• Τα καλά οργανωμένα οικονομικά αρχεία εξασφαλίζουν ότι οι επιχειρηματικές σας δραστηριότητες θα λειτουργούν αποτελεσματικά σε καθημερινή βάση. Παρέχουμε στους πελάτες μας την εμπειρία και τη γνώση που απαιτούν.

• Αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις της νέας ψηφιακής εποχής και βοηθάμε τις επιχειρήσεις να προσαρμοστούν στις σύγχρονες τεχνολογίες.

• Ενημέρωση και Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων όλων των κατηγοριών

• Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων ιδιωτών και επιχειρήσεων

• Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων, ισολογισμών

• Μηνιαία ανάλυση αποτελεσμάτων και χάραξη οικονομικής πολιτικής

• Ενάρξεις Νέων Επιχειρήσεων (Ατομικές, Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες, ΙΚΕ).

• Οργάνωση και Επίβλεψη Λογιστηρίων

• Δηλώσεις Ακινήτων (Ε9, πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ)

• Μηχανογράφηση επιχειρήσεων

• Εγκατάσταση λογιστικού συστήματος για επιχειρήσεις

• Υπολογισμός και διαχείριση μισθοδοσίας

• Πλήρως μηχανογραφημένη μισθοδοσία για επιχειρήσεις

• Διαχείριση προσλήψεων, αποχωρήσεων

• Συμβάσεις εργασίας σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία

• Παροχή συμβουλών σε θέματα εργατικού δικαίου και απασχόλησης